stop børnemisbrugEN

Blog

Vi må stoppe Børnemisbrug nu

Margit Cathrine Moller

En nylig offentliggjort rapport i Ottawa Citizen minder mig om de tragiske og ødelæggende konsekvenser af børnemishandling.

Rapporten sagde, at "Børn, der fysisk mishandles, har en tendens til at have langt flere tilfælde af" funktionelle somatiske sygdomme "såsom kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi og irritabel tarmsyndrom, når de vokser op, siger et studie offentliggjort i Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma.

Ved funktionelle somatiske syndromer betegner vi tilstande, hvor der er fysiske symptomer, men ingen resultater i blod eller billeddannende undersøgelser. Ofte er disse manifestationer af trauma-minder gemt i forskellige dele af kroppen.

"Kronisk træthedssyndrom har symptomer på svær træthed, hukommelse og søvnproblemer og smerter i muskler og led. Fibromyalgi er udbredt smerte i hele kroppen. Irritabel tarmsyndrom er mavesmerter med diarré eller forstoppelse. "

I Canada alene var barndoms fysisk misbrug forbundet med højere satser for alle fire forhold, når man kontrollerede for alder og race. "Kvinder, der rapporterede, at de var blevet fysisk mishandlet som børn, havde to gange chancerne for kronisk træthedssyndrom og flere kemiske følsomheder og 65 procent højere sandsynligheder for fibromyalgi", siger ledende efterforsker Esme Fuller-Thomson, der foreslår, at læger stiller spørgsmål vedr. fysisk misbrug i barndommen og andre negative barndomsminder, når man vurderer patienterne for disse syndromer.

Health Canada - Child Maltreatment Section - fastslår, at "Mishandling af børn kan kategoriseres i flere brede kategorier, herunder fysisk misbrug, seksuelt misbrug, forsømmelse/svigt med at forsyne og følelsesmæssig mishandling.

"Fysisk overgreb (børnemisbrug) er bevidst anvendelse af magt af enhver del af et barns legeme, hvilket resulterer i eller kan resultere i en ikke-utilsigtet skade. Fysisk overgreb kan omfatte rysten, kvælning, bidning, sparking, forbrænding, forgiftning, holde et barn under vand eller enhver anden skadelig eller farlig anvendelse af kraft eller fastholdelse. De overvejende fysiske overgreb af børn er forbundet med fysisk straf eller er forvekslet med disciplin af børn.

Seksuelt misbrug (børnemisbrug) opstår, når en voksen eller ungt menneske bruger et barn til seksuelle formål. Seksuelt misbrug omfatter berøring, samleje, blodskam, sodomi, exhibitionisme og kommerciel udnyttelse via prostitution eller produktion af pornografiske materialer.

Forsømmelse/svigt med at forsyne (børnemisbrug) opstår, når et barns forældre eller omsorgspersoner ikke giver den fornødne opmærksomhed til barnets følelsesmæssige, psykologiske eller fysiske udvikling.

Emosionel mishandling (børnemisbrug) involverer handlinger eller udeladelser fra forældre eller plejere, der forårsager eller kan forårsage alvorlige adfærdsmæssige, kognitive, følelsesmæssige eller psykiske lidelser. Emosionel mishandling kan omfatte verbale trusler, socialt isolerende et barn, intimidering, udnyttelse, terrorisering eller rutinemæssigt at gøre urimelige krav til et barn. "

I mit arbejde i hypnoterapi og EFT fandt jeg ud af, at de fleste af mine klienter, der har kroniske sygdomme og lavt selvværd, har oplevet misbrug, da de var børn.

Alle disse er for smertefulde for et barn at bære og vil skade hans eller hendes følelse af sig selv og hans eller hendes evne til at håndtere livets stress. Det, jeg ikke kan forstå, er, at uanset de universelle og nationale love imod det, fortsætter den slags overgreb i vores tidsalder. Vi må alle handle.
Nu.