EN

Blog

Vær Forsigtig med at lave Forkerte Antagelser

Margit Cathrine Moller

Hvad er den mest almindelige årsag til fejltagelser? Uvidenhed? Manglende erfaring? Vildledning? Fejlkommunikation? INGEN! Det er kun forkerte antagelser, der fører os til at lave fejl! Men hvordan? Lad os se.

I en undersøgelse af to grupper hvor en gruppe var imod og den anden støttede brug af meditation som en alternativ behandlingsmetode, læser hver gruppe to rapporter af omhyggeligt udført forskning af effektiviteten af meditation som en alternativ behandlingsmetode.. En rapport konkluderede, at den var effektiv, den anden, at den ikke var. Til trods for at være udsat for solid videnskabelig information, der støtter modargumenter, blev medlemmerne af begge grupper endnu mere overbeviste om gyldigheden af deres egne holdninger efter at have læst begge rapporter. Men begge grupper kan ikke være have ret! En gruppe må] have lavet en forkert konklusion. Og denne fejl kom fra den forkerte antagelse, at de har alle de nødvendige oplysninger, der var nødvendige for at få en endelig dom. Ikke kun det, de accepterede automatisk den indledende ramme og forsøgte ikke at omformulere problemet eller se emnet fra forskellige sider og forestille sig forskellige potentielle resultater. De gjorde den forkerte antagelse, at den ansatte ramme er den eneste måde at vurdere en situation på.

Faktisk lever vi et liv bestående af antagelser. Forvirret? Lad mig forklare. Om morgenen, når vi vågner, kigger vi normalt på vækkeuret (nu er det mobiltelefon!) for at se tiden. Første antagelse vi laver er, at vækkeuret skal være der, men der kan være mere end 101 grunde til, at vækkeuret ikke er der. Vi tror, at det kun tager 10 minutter at tage bad, idet vi antager, at vandforsyningen forbliver uafbrudt, 10 mere for at få morgenmad, idet vi antager, at morgenmaden er parat og indenfor 30 minutter vil vi være med bussen eller i bilen på vej til kontoret, idet vi antager, at kontoret er der, selv om mange mennesker ikke fandt deres kontorer på rette sted efter 9/11! Således fortsætter vi hele tiden med antagelser.

Så hvad gør en mand vellykket? Eller hvad gør en mand skuffet? Det er antagelser! Hvis man kan gøre rigtige antagelser konstant, så vil han eller hun blive succesfuld, og hvis han eller hun har tendens til som oftest at lave forkerte antagelser, vil han eller hun blive skuffet over resultaterne. Folk laver ofte forkerte antagelser, fordi de kun baserer på én kilde af information. Ved at få information fra en række pålidelige kilder på et tidligt tidspunkt af beslutningsprocessen du kunne træffe bedre beslutninger. Så du skal ikke vende det blinde øje til - eller det døve øre - til værdifuld information. ved kun at se, hvad du vil se, eller høre hvad du vil høre, begrænser du dine muligheder. Og det kan have en negativ indvirkning på din endelige beslutning. Forkerte antagelser kan bringe dig ind i alle slags problemer. Uanset om du har det svært i et forhold, studerer en vanskelig klasse eller møder nye mennesker, kan dine forudantagelser forbedre eller ødelægge din evne til at klare dig effektivt i situationen. For at stoppe med at lave forkerte antagelser, bliver du nødt til at tjekke dit ego først og holde øje med nye muligheder. Husk, at den eneste sikre antagelse at lave er, at dine første antagelser kan være falske.

Dette bevarer dit hoved og sind åbent. Respekter andre folks ideer.
Selvom du måske er uenig med en anden i et følsomt emne, erkend at hendes mening ikke er værdiløs, bare fordi den ikke er den samme som din egen. Basér dine domme kun på det mest åbenlyse fakta. Dette er den mest logiske måde at gøre ting på, og det vil stoppe dig fudlstændig fra at gøre forkerte antagelser.