spirituel healingEN

Blog

Spirituel Healing af Kroppen

Margit Cathrine Moller

Lad mig starte denne blog med en invitation til stilhed. Dermed mener jeg ikke fraværet af støj, men en indre stilstand, som gør det muligt for dig at forblive stille og uforstyrret på trods af lyde og støj omkring dig. Du vil bemærke, at når du er i stilhed, bliver du eet med dig selv, du bliver hel.

De, som vokser op i kristen tradition, taler om begrebet oprindelig synd. Men før der var en oprindelig synd, var der en oprindelig velsignelse: Livets gave i dets fylde.

Du er ikke et fragmenteret væsen. Vi mennesker er designet til at være hele, og denne helhed er, hvad der gør os både sunde, hellige og hele - denne tilstand, hvor vores krop, vores ånd og vores sind bevæger os i én retning: for at opnå vores fulde potentiale som menneske . Enhver oplevelse af nedbrudthed, fragmentering, ubalance vil medføre en forstyrrelse af kroppen. For at være hel igen skal vi genvinde denne balance, reparere denne nedbrudthed og genoprette denne opdeling af det hele.

Og det er det jeg gør med spiritual healing. Jeg bringer til nutiden en gammel tradition, der anvendes i forskellige kulturer over hele verden. Healing er en kærlig energi, en livskraft, der overføres fra helbredet til den nødlidende. Denne livskraft, denne energi, er stærk nok til at opløse enhver blokering i det fysiske selv og reparere enhver ubalance i det åndelige selv.