healing diskriminationEN

Blog

Healende sårene af Diskrimination

Margit Cathrine Moller

Da LGBT-fællesskabet fejrede loven om lov om lov om ligestilling i New York i sidste uge, blev jeg mindet om mine klienter, hvis oplevelser af forskelsbehandling har forårsaget dybe og skadelige sår i deres psyke og ånd.

Hvad er virkeligheden virkningen af diskrimination på mennesker, hvad enten det skyldes race, køn eller seksuel præference?

Det er sikkert at antage, at effekten varierer fra person til person - afhængigt af diskriminationens intensitet, egoets styrke hos den person, der skal håndtere hændelsen, og adgangen til personlig støtte, som dæmper virkningen af de diskriminerende oplevelser. Børn i skolen er mest sårbare, fordi tilhørsforhold er et primært behov for børn og at blive diskrimineret kan forårsage et slag på selvværd.

Diskriminationssårene kan være psykologiske, følelsesmæssige og fysiske. Psykologisk skade er normalt selv-tvivl, tab af selvværd og endog mangel på personlig identitet. Følelsesmæssige sår er smerter, skam, skyld og vrede, som personen akkumulerer gennem mange års diskrimination. Fysisk skade, som er et fælles resultat af mobning, kan være fatalt i sig selv, som det kan bevidnes af hadforbrydelser i landet og over hele verden.

De sociale omkostninger ved diskrimination er blevet grundigt undersøgt tidligere. Men den menneskelige personlige pris kan kun addresseres, hvis personen er villig til at gennemgå en proces, der gør det muligt for ham eller hende at udforske disse sår og gennemgå en helingsproces.