INTUITIV

Intuitiv

Forklaring

I henhold til Lademanns “Mystikkens Verden”, udgivet i 1991 står der:

“I gamle dage talte man om profetier og spådomme og mirakler. I vores rationelle tidsalder har disse fænomener en tendens til at blive samlet under den mere prosaiske fællesbetegnelse ekstrasensorisk perception, der defineres som den tilsyneladende modtagelse af informationer ad andre kanaler end de kendte sanser. Mennesker med denne evne siges at være psykiske.”

Clairvoyance er defineres dermed som »en bevidsthed af fjerne genstande eller begivenheder der kan vise sig som en vision om en brand eller mord, der finder sted langt væk«. Som oftest vil det være et hurtigt psykisk billede af en togulykke el. lign, indholdet af en forseglet kuvert, eller af folks kære, som er ubevidst fanget i en truende situation. Den tredje “ESP” type er prækognition eller fremsyn, en bevidsthed om ting, der vil ske.

Jeg har tilladt mig bare at referere til dette udpluk fra bogen for at forklare lidt om dette store emne. Med hensyn til mig og mine evner er det således, at jeg med min hånd ligesom aflæser en krops aura og de hændelser, en person har været udsat for og formentlig vil blive udsat for.

Jeg kan altså afdække meget af det, som er sket i vedkommendes liv, ligesåvel som jeg ofte kan forudsige noget af det, der vil komme. Af få belyst tidlige episoder fra ens liv kan være med til at få opløst de gamle mønstre, således at man kan komme videre i livet.

For at bestille og betale en session venligst gå til Skype

Intuitiv

ugle symbol paa indsigt

Indfødte amerikanere associerede uglen med visdom, fremsynethed, og den, der besad hellig viden. Dette kan i vid udstråkning skyldes, at uglen er en stor forudsiger af vejrforhold

Også dets evne til at se om natten, er en legende blandt de indfødte amerikanere, og denne egenskab brugtes under ceremonierne, når en orakel hemmelig viden var påkrævet.

Tilsvarende ser vestafrikanske og aboriginal australian kulturer uglen som en budbringer af hemmeligheder meget lig troldmænd, samt ledsagere til seere, mystikere og medicin mænd.

Intuitiv

wild butterfly

For en del år siden fik jeg en speciel besked under meditation. Jeg fik at vide: “Sandheden er……at der ikke er nogen sandhed.”

Det er overflødigt at sige, at jeg var temmelig overrasket over at få dette budskab. Dog efter at have tænkt over det forstod jeg sandheden i det budskab.

Alt er relativt ….. ganske som Einstein omtaler i sin relativitetsteori

© 2018. Curo All rights reserved.